Biskup Andrzej Jeż erygował przy bazylice w Limanowej Kapitułę Kolegiacką pw. Matki Boskiej Bolesnej i powołał w jej skład 29 kapłanów.

Biskup Andrzej Jeż erygował przy bazylice w Limanowej Kapitułę Kolegiacką pw. Matki Boskiej Bolesnej i powołał w jej skład 29 kapłanów.

Uroczystość ogłoszenia odbyła się w domu biskupim 9 października. – „Życie religijne Limanowej od wielu stuleci było i jest skoncentrowane wokół kościoła pw. MB Bolesnej. Powstała około 1513 roku świątynia została konsekrowana 10 października 1558 roku. Na początku XVII wieku została przebudowana. Pożar miasta, jaki miał miejsce 14 marca 1749 roku, pochłonął kościół, z którego uratowano figurę MB Bolesnej. W 1776 roku rozpoczęto budowę nowej świątyni. Kościół noszący wezwanie MB Bolesnej został konsekrowany 12 maja 1825 roku przez biskupa Tomasza Zieglera. Z racji przybierającego na sile ruchu pielgrzymkowego postanowiono wybudować nową świątynię, którą ukończono w roku 1918. Potwierdzeniem szczególnego znaczenia kościoła pw. MB Bolesnej w Limanowej było podniesienie go przez ojca świętego Jana Pawła II w dniu 28 maja 1991 roku do godności bazyliki mniejszej. Przytoczone fakty historyczne, jak i aktualne znaczenie kościoła i parafii stanowią racje, dla których, na większą chwałę Pana Boga Wszechmogącego oraz dla dobra duchowego wiernych, eryguję zgodnie z Kanonem 503 KPK Kapitułę Kolegiacką pw. MB Bolesnej w Limanowej jako publiczną osobę prawną” – odczytał dekret biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża ks. dr hab. Robert Kantor, kanclerz tarnowskiej kurii.

Następnie bp Andrzej Jeż ogłosił i wręczył 29 nominacji na kanoników nowo powołanej kapituły. Zostało nimi 29 kapłanów, z których 5 otrzymało godność kanoników prałatów, 6 kanoników gremialnych, a pozostali zostali wyróżnieni tytułami kanoników honorowych.

– Mam głębokie przeświadczenie, że ta kapituła ma rację bytu ze względu na to szczególne miejsce i region diecezji, w którym kult MB Bolesnej jest naprawdę bardzo mocny i wpływa na inne przejawy życia w regionie. Na pobożność oczywiście, pracowitość, szeroko rozumiane obszary kultury, patriotyzm, przywiązanie do małej ojczyzny, troskę o rodziny i małżeństwa. Chcę, by to dobro duchowe, religijne, społeczne zostało podjęte w pracach kapituły – mówił biskup Andrzej Jeż. 

Prepozytem nowej kapituły został kustosz limanowskiej bazyliki ks. prał. Wiesław Piotrowski.

Kanonikami prałatami zostali: 
Archidiakon – ks. Jerzy Zoń
Scholastyk – ks. Janusz Majda
Dziekan – ks. Piotr Łabuda
Kustosz – ks. Stanisław Wojdak

Kanonikami gremialnymi:
Ks. Ryszard Biernat
Ks. Zbigniew Biernat
Ks. Grzegorz Ociepka
Ks. Marek Szewczyk
Ks. Zbigniew Wielgosz
Ks. Rafał Wierzchanowski

Kanonikami honorowymi: 
ks. Józef Bania
ks. Krzysztof Czech
ks. Jan Gajda
ks. Jan Gniewek
ks. Józef Janus
ks. Marek Kądzielawa
ks. Piotr Kluk
ks. Grzegorz Koza
ks. Marek Krupa
ks. Kazimierz Nawalaniec
ks. Franciszek Niemiec
ks. Piotr Nowak
ks. Tadeusz Piwowarski
ks. Antoni Piś
ks. Józef Rosiek
ks. Janusz Ryba
ks. Stanisław Węgrzyn
ks. Marian Urbański