Święta Rodzina z Nazaretu

Pierwsza niedziela po Bożym Narodzeniu obchodzona jest w Kościele rzymskokatolickim jako Niedziela Świętej Rodziny z Nazaretu. Jak na taką uroczystość przystało, do katedry łomżyńskiej licznie przybyli wierni całymi rodzinami. Mimo dotkliwego mrozu świątynia wypełniona była po brzegi dziećmi, nawet tymi najmniejszymi. Liturgię Niedzieli Świętej Rodziny przygotowała i wykonała diakonia Kościoła Domowego. Mszy św. o godz. 12.00 przewodniczył biskup łomżyński Stanisław Stefanek. 

W miejsce homilli biskup Stanisław odczytał List Episkopatu Polski na Niedzielę Świętej Rodziny. W Liście tym biskupi polscy zaznaczyli m.in., że posłuszeństwo prawom Bożym prowadzi każdą rodzinę do głębokiego zjednoczenia z Bogiem. Pierwszym zadaniem rodziny jest uświęcanie życia codziennego; to prowadzi rodzinę do pełnego rozwoju osobistego, do szczęścia domowego i jest skuteczną metodą budowania społeczeństwa żyjącego w pokoju, o czym przypomniała w ostatnich miesiącach pierwsza w historii beatyfikacja małżonków – Marii i Luigiego Beltrame Quattrocchi i wołanie Ojca Świętego: „Rodzino, uwierz w to, kim jesteś, uwierz w twoje powołanie bycia świetlanym znakiem miłości Bożej”. Biskupi przypominają o konieczności poznawania Chrystusa w rodzinie poprzez domową katechezę: wspólne czytanie Pisma Świętego, rozmowy z dziećmi o niedzielnym kazaniu, nauce religii o ważniejszych wydarzeniach w życiu Kościoła. 

Biskupi polscy w Liście do rodzin przedstawili m.in. kierunki rodzinnej drogi uświęcenia, której drogowskazów należy szukać w nauce Prymasa Tysiąclecia, któremu mijający rok był poświęcony. Rodzina Bogiem silna czerpie swą siłę z faktu, że jest przez Boga ustanowiona, że otrzymała zadanie dawania świadectwa Bożej miłości, została obdarzona darem przekazywania życia z miłości. Zadaniem rodziny jest wychowywać dzieci w posłuszeństwie prawu Bożemu i umiłowaniu życia wspólnego. W ten sposób rodzina staje się fundamentem narodów i społeczeństw – nauczał sługa Boży kard. Stefan Wyszyński. „Kto jest przyjacielem narodu, umacnia rodzinę, kto jest wrogiem narodu, niszczy rodzinę. To w rodzinie pod sercem matki kryje się naród. Do rodziny trzeba więc podchodzić ostrożnie, z wielkim szacunkiem, w ciszy, z pokorą, bez tupetu wobec jej praw i miejsca w narodzie, z uznaniem jej chrześcijańskiego ducha i obyczaju” – mówił Prymas Tysiąclecia. Nauka Prymasa o świętości rodziny jest wciąż aktualna, szczególnie teraz, kiedy postawy grup sprawujących obecnie władzę w Polsce są przeciwne dobru polskich rodzin. Biskupi są zaniepokojeni trudną sytuacją rodzin w Polsce. Wielu z nich brakuje chleba, wiele nie ma dachu nad głową. Obecni rządzący naszym krajem jako wyjście z trudnej sytuacji proponują ludziom rozwiązania niemoralne i pozbawione jakiejkolwiek wrażliwości na potrzeby ludzkiego serca. Zaleca się aborcję jako jedno z rozwiązań, skraca się urlopy macierzyńskie. Zamiast wspierać rodzinę, niszczy się ją. Przy rosnącym bezrobociu nie docenia się społecznej wartości pracy matki i czasu poświęconego wychowaniu dzieci. Jeżeli chodzi o wychowanie młodzieży, zamiast umacniania głębokiej więzi między rodzicami i dziećmi, w której młode pokolenie przygotowuje się do wejścia we własne życie rodzinne, w szkołach proponuje się wychowanie do życia oparte jedynie na instrumentalnej seksualności a nie na miłości. W miejsce chrześcijańskich wartości proponuje się młodzieży życie rozwiązłe, w czym celują mass media. Propagują one obyczaje ubliżające godności kobiety, promują pornografię, pokazują wypaczony obraz rodziny i życia rodzinnego. Obecna sytuacja budzi wielki niepokój pasterzy Kościoła w Polsce. „Aby próg każdej rodziny stał się skuteczną zaporą przed napływem zła, aby ognisko domowe i mądrość pierwszych wychowawców – rodziców, ogrzała i oświeciła umysły młodych” – wyrazili swą troskę Biskupi. 

Rodziny, które przyjęły zaproszenie do katedry, stawiają sobie za wzór Świętą Rodzinę z Nazaretu. Trzymając się za ręce pary małżeńskie, odnowiły w obecności Pasterza diecezji swoje przyrzeczenia małżeńskie. Z wielkim wzruszeniem uczynili to także państwo Barbara i Ignacy Kalinko, którzy tu, w tej samej świątyni, 51 lat temu, 11 lutego 1950 r., ślubowali sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Udane małżeństwa będące podstawą „rodziny Bogiem silnej” to doskonały przykład dla młodych.

dz.cyt.N