Kościół w Górze Świętego Jana – zdj. Ks. Proboszcz Kazimierz Nawalaniec 25 VI 2019 r.