XII Ogólnopolska Niedziela Modlitw za Kierowców

Ostatnia niedziela kwietnia  to dzień szczególnej modlitwy za kierowców i wszystkich poruszających się po drogach. Krajowe Duszpasterstwo Kierowców oraz MIVA Polska zapraszają wszystkich kierowców, motocyklistów, rowerzystów i członków ich rodzin do szczególnej modlitwy o Boże wsparcie i pomoc św. Krzysztofa, aby zawsze poruszać się po drogach w sposób odpowiedzialny i bezpieczny, spokojnie i z życzliwością do ludzi.

W Duchu i Prawdzie – hasło obchodów dnia modlitwy za kierowców i poruszających się po drogach nawiązuje do hasła obecnego roku duszpasterskiego Kościoła w Polsce, które koncentruje się na Osobie Ducha Świętego. „Z pomocą Ducha Świętego powinniśmy odkrywać i poznawać prawdę o sobie, o świecie i o Bogu. W prawdzie przed Bogiem i sobą powinniśmy stawać także jako użytkownicy dróg. Naszej szczerej i ufnej modlitwie zanoszonej do Boga powinna towarzyszyć refleksja i rachunek sumienia, dotyczący naszych zachowań na drodze i naszej realizacji pierwszego i najważniejszego przykazania: przykazania miłości Boga i bliźniego, zgodnie z mottem Duszpasterstwa Kierowców – Kierujmy się miłością na drodze” – podkreśla krajowy duszpasterz kierowców . Tylko nasza osobista przemiana i rzetelna troska o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego mogą gwarantować polepszenie bezpieczeństwa na naszych drogach.

Msza święta za polskich kierowców i wszystkich uczestników ruchu drogowego będzie miała miejsce w niedzielę 29 kwietnia 2018 r. o godz. 12:30 w Katedrze pw. Opieki NMP w Radomiu.

Po Mszy św. dla dzieci o godz. 11:00 odbędzie się poświecenie rowerów. Rowerzyści otrzymają od MIVA Polska elementy odblaskowe na rower. MIVA Polska zaprasza też do wsparcia akcji uCZYNek WIARY – rowery dla katechistów w Afryce. Przy stoisku MIVA pod katedrą od rana będzie można zaopatrzyć się w pamiątki z misji i dowiedzieć się o działalności tej organizacji pomagającej polskim misjonarzom na całym świecie w zdobyciu środków transportu.

Organizatorzy i współorganizatorzy obchodów: ks. dr Marian Midura – Krajowy Duszpasterz Kierowców, ks. Jerzy Kraśnicki – dyrektor MIVA Polska (z-ca Krajowego Duszpasterza Kierowców), ks. Krzysztof Ćwiek, proboszcz Katedry, ks. Gabriel Marciniak – parafia Matki Bożej Bolesnej w Radomiu oraz Automobilklub Radomski.

Krajowe Duszpasterstwo Kierowców zachęca do większej troski, jeśli chodzi o sposób poruszania się po drogach, odnoszenie się do innych użytkowników dróg, przestrzeganie przepisów drogowych, bycie prawdziwym chrześcijaninem jako kierowca, pieszy czy rowerzysta: „Powinno to być osobiste postanowienie każdego z nas. Nie możemy tylko, jak to często bywa, wskazywać na innych, że łamią przepisy ruchu, że brawurowo poruszają się pojazdami, ale potrzeba nam osobistej refleksji i nawrócenia serca, aby z naszej strony nie było zagrożenia dla bezpieczeństwa, życia naszego i innych”.

Zapraszamy do modlitwy za kierowców i prosimy wszystkich o spokojną i bezpieczną jazdę, aby w ten sposób uniknąć wielu tragicznych wypadków. Od roku 1975 na polskich drogach wydarzyło się: 1,8 mln wypadków, w których zginęło ok. 230 tysięcy osób, a 2,3 mln zostało rannych.

Ks. Marian Midura, Krajowy Duszpasterz Kierowców