W liturgiczne wspomnienie NMP Wspomożycielki Wiernych, 24 maja, przypada Dzień Modlitw za Kościół w Chinach. W tym kraju jest to liturgiczne święto Matki Bożej z Sheshan – narodowego sanktuarium maryjnego.

„Najdrożsi uczniowie Pana w Chinach, Kościół powszechny modli się razem z wami i za was, abyście nawet pośród trudności mogli nadal powierzać się woli Bożej. Matka Boża nigdy nie przestanie wam pomagać i będzie was strzegła swoją macierzyńską miłością” – powiedział Ojciec Święty w środę 23 maja na zakończenie audiencji ogólnej, przypominając o obchodzonym 24 maja Dniu Modlitwy za Kościół w Chinach. Zachęcił też wszystkich do włączenia się w tę inicjatywę.

W Polsce główne uroczystości związane z Dniem Modlitw za Kościół w Chinach będą miały miejsce 24 maja 2018 w bazylice św. Krzyża w Warszawie, na Krakowskim Przedmieściu. Mszy św. o godz. 18.00 będzie przewodniczył ks. Czesław Wojciechowski, misjonarz z Hongkongu, który wygłosi też homilię. Po Mszy św. w dolnym kościele opowie o swojej pracy misyjnej w Hongkongu i o sytuacji Kościoła w Chinach.

***

24 maja jest w Chinach wspomnieniem Matki Bożej z Sheshan – Królowej Chin. Papież Benedykt XVI ogłosił ten dzień światowym Dniem Modlitw za Kościół w Chinach w liście skierowanym da całego Kościoła powszechnego w 2007 r. Papież napisał: „Jako Pasterz Kościoła powszechnego pragnę wyrazić żywą wdzięczność Panu za bolesne świadectwo wierności, jakie chińska wspólnota katolicka dawała w okolicznościach prawdziwie trudnych. Równocześnie odczuwam jako mój wewnętrzny i niezbywalny obowiązek i jako wyraz mojej ojcowskiej miłości, konieczność utwierdzania w wierze chińskich katolików i wspierania ich jedności za pomocą środków właściwych Kościołowi”.

Zobacz też: