DIECEZJALNE ŚWIĘTO RODZINY 2018

Serdecznie zapraszamy 17 czerwca na Diecezjalne Święto Rodziny, które tradycyjnie obywa się  na starosądeckich Błoniach.

Diecezjalne Święto Rodziny ma w tym roku szczególne znaczenie. Rozpoczęliśmy niedawno V Synod, którego pierwszy rok jest skoncentrowany na rodzinie. Dlatego na Diecezjalnym Święcie Rodziny będą obecne wszystkie wspólnoty troszczące się o rodzinę, które działają w naszej diecezji. Powstanie specjalny namiot „Rodzina Wspólnot” w którym znajdą się reprezentanci tych wspólnot. Będzie można u nich uzyskać informacje o danej wspólnocie oraz nawiązać kontakt. Stanie również specjalny „Namiot Synodalny” w którym będzie można uzyskać informacje o Synodzie oraz złożyć postulaty tematów, którymi powinien zająć się Synod.

Rozpoczniemy od Eucharystii o godz. 11.00 pod przewodnictwem naszego Pasterza, Biskupa Andrzeja Jeża. Serdecznie prosimy Księdza do koncelebry lub do podjęcia posługi
w konfesjonale. Należy zabrać z sobą albę. Na posiłek po Mszy św. ks. dyrektor Mariusz Żaba zaprasza do Centrum Pielgrzymkowego OPOKA.

Po Eucharystii odbędzie się Folkowy Festyn Rodzinny, podczas którego będziemy odkrywać piękno muzyki regionalnej, smak regionalnych potraw oraz ukazywać wartość tradycyjnego modelu rodziny, w którym Bóg zajmuje pierwsze miejsce. Chcemy odkrywać kulturę regionalną obejmującą wszystkie rejony naszej diecezji. Dlatego zespoły, które będą występować podczas Folkowego Festynu Rodzinnego pochodzą z różnych rejonów diecezji i reprezentują swój wyjątkowy walor kultury regionalnej. Kultura ta wyraża się także w stroju regionalnym. Jeżeli więc wierni posiadają strój regionalny używany w danej części naszej diecezji, to gorąco zachęcamy, aby na Święto Rodziny przyjechali w takim stroju lub chociaż ozdobili ubiór jakimś małym elementem stroju regionalnego. Dzięki temu ukażemy mozaikę różnorodności lokalnych kultur, które są obecne na ziemiach całej naszej diecezji.

Prosimy o przekazanie tej informacji małżeństwom i rodzinom w księdza parafii, zachęcenie do indywidualnego przyjazdu rodzin na to Święto oraz pomoc dekanalnemu duszpasterzowi rodzin w przygotowaniu zorganizowanego wyjazdu z dekanatu.

Jubilaci otrzymają podpisane przez biskupa Ordynariusza specjalne błogosławieństwo. Będzie je można odebrać przy „Namiocie Synodalnym”. Będzie on odpowiednio oznaczony za pomocą logo V SDT.