W 1935 roku na nowo powstała parafia, w której duszpasterstwo sprawowali i sprawują księża diecezjalni. W chwili obecnej są to:

Proboszcz:

  • ks. Marcin Mikulski

Wikariusz:

Rezydent:

  • ks. prałat Jan Ligas

Niżej wymienieni zostali księża, którzy podejmowali pracę duszpasterską od 1935 roku do dziś:

ks. Jan Lipień (1935 – 1964) ks. Stefan Bartosik
ks. Henryk Klimas
ks. Michał Smolik
ks. Jan Kos
ks. Stanisław Lis
ks. Zbigniew Sumara
ks. Aleksander Zapalski (1964 – 1965)
ks. Aleksander Zapalski (1965 – 1993) ks. Kazimierz Górka (1965 – 1968)
ks. Jan Wilk (1968 – 1971)
ks. Roman Rak (1971 – 1974)
ks. Tadesz Szawliński (1974 – 1979)
ks. Albin Samborski (1979 – 1984)
ks. Zygmunt Kabat (1984 – 1986)
ks. Tadeusz Rolka (1986 – 1991)
ks. Czesław Kaput (1991 – 1993)
ks. Henryk Bober (1993 – 1996) ks. Marek Łopatka (1993 – 1994)
ks. Czesław Mazur (1994 – 1996)
ks. Stanisław Oleksyk (1996 – )
ks. Jan Ligas (1996 – 2015) ks. Stanisław Oleksyk ( – 1998)
ks. Sylwester Maśko (1998 – 2001)
ks. Grzegorz Skalniak (2001 – 2003)
ks. Marian Kuk (2003 – 2015)
ks. Józef Bodziony (2015 – 2017)
ks. Kazimierz Nawalaniec (2017 – 2019) ks. Stefan Smajdor (2017 – 2019)