Historia parafii
Mówiąc o historii parafii, trzeba wspomnieć o historii miejscowości, ponieważ zarówno jedną, jak i drugą rzeczywistość tworzą ci sami ludzie. A poza tym, patrząc choćby tylko na nazwę miejscowości i wezwanie parafii, okazuje się, że u początków stoi ta sama osoba - św. Jan Chrzciciel. Wieś (osada) prawdopodobnie powstała we wczesnym średniowieczu z inicjatywy tynieckich benedyktynów, ale pierwsze zachowane wzmianki o niej (jako parafii) datowane są na rok 1238 i wiążą się z działalnością rodu Gryfitów. Parafia została utworzona w oparciu o jakiś kościółek w Górze św. Jana (możliwe że jego założycielami byli benedyktyni z Tyńca, ale niewykluczone również, że kościół ten założono w okresie misji św. Cyryla i Metodego w I połowie X wieku; zatem przynajmniej do I połowy XI wieku, odprawiano w nim nabożeństwa w obrządku słowiańskim). Benedyktyni (poprzednicy Cystersów) takie świątynie przejmowali w wieku XI i XII. Od roku 1298, przez kolejne 500 lat do parafii należał Szczyrzyc. W roku 1417 król Władysław Jagiełło podjął próbę założenia na jej gruntach, królewskiego miasta i nadał wiosce przywileje oparte na prawie magdeburskim. Miasto w Górze św. Jana jednak nie powstało. Nie są jasne okoliczności, dla których mieszkańcy nie wykorzystali tej szansy. Od końca XV wieku do 1772 roku Góra św. Jana należała do powiatu szczyrzyckiego i jednocześnie była siedzibą parafii p.w. ścięcia św. Jana Chrzciciela. W 1798 roku, biskup Janowski (ordynariusz tarnowski), zniósł parafię w Górze św. Jana i jako filię przyłączył ją do Szczyrzyca. Taki stan przetrwał do 1935 roku, kiedy to biskup Lisowski przywrócił prawa parafialne i powierzył duszpasterstwo kapłanom diecezjalnym.
Opis opracowany na podstawie materiałów znajdujących się w archiwum parafialnym oraz w oparciu o informacje umieszczone na http://www.jodlownik.iap.pl.