KANCELARIA PARAFIALNA CZYNNA

GODZINY OTWARCIA

KANCELARII PARAFIALNEJ

PONIEDZIAŁEK 7:00 – 7:30
WTOREK 7:00 – 7:30
ŚRODA PO MSZY ŚW.  WIECZORNEJ
CZWARTEK 7:00 – 7:30
PIĄTEK PO MSZY ŚW.  WIECZORNEJ
SOBOTA

NIEDZIELA

7:00 – 7:30

NIECZYNNE

 

 1. Kancelaria nieczynna –  w  niedziele i Święta.
 2. Intencje Mszalne przyjmujemy w zakrystii po Mszach Świętych

CHRZEST

Dokumenty wymagane do Chrztu:

1.Metryka urodzenia dziecka z USC

2.Zaświadczenie o ślubie Rodziców (jeżeli ślub odbył się poza naszą Parafią)

3.Dane personalne rodziców i rodziców chrzestnych

4.Zaświadczenie rodziców chrzestnych, że mogą zostać chrzestnymi (jeżeli pochodzą z innej Parafii)

5.W przypadku dzieci spoza naszej parafii- pozwolenie właściwego proboszcza na chrzest

 •  Termin chrztu ustalamy z ks. Proboszczem.
 • Zapisy w kancelarii – najpóźniej na 10 dni przed Chrztem
 • Dokumenty: metryka urodzenia dziecka, metryka ślubu kościelnego
 • Chrzestni – ludzie wierzący, praktykujący (z poza naszej parafii przynoszą zaświadczenia dla chrzestnych), młodzież okazuje świadectwo z religii. Muszą być po przyjęciu Bierzmowania.

BIERZMOWANIE

Do bierzmowania przygotowują się klasy VI, VII Podst i  II i III Gimnazjum co dwa lata. Spotkania liturgiczne odbywają się co miesiąc w I czwartek miesiąca dla uczniów klas III Gimnazjum, dla pozostałych klas w I Piątek miesiąca.


POKUTA

Codziennie 30 minut przed Mszą św. Dodatkowo w pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca.


NAMASZCZENIE CHORYCH

Odwiedziny chorych odbywają się zazwyczaj w pierwszy piątek każdego miesiąca od godz. 8:00. Wyjątek stanowią te miesiące, w których przypada Boże Narodzenie lub Wielkanoc a także lipiec i sierpień. Wówczas dzień odwiedzin duszpasterskich jest przeniesiony na termin bliższy danym świętom. Adresy chorych zgłasza się w zakrystii lub kancelarii parafialnej. W nagłych przypadkach kapłana można wezwać o każdej porze. Pamiętajmy, by nigdy nie zwlekać z prośbą o posługę sakramentalną, w sytuacjach, gdy zagrożone jest życie danej osoby, gdy nastąpiło znaczne pogorszenie stanu zdrowia a także gdy ktoś spodziewa się trudnej operacji medycznej. Wówczas przyjęcie sakramentu namaszczenia chorych jest jak najbardziej pożądane i błogosławione.  Trzeba również pamiętać, że każdy sakrament przeznaczony jest dla osób żyjących, a osoba, która go przyjmuje, powinna przyjmować go świadomie i z aprobatą (wyjątek stanowią sytuacje utraty świadomości lub agonia). W przypadku agonii osoba umierająca przyjmuje namaszczenie jako wiatyk, kapłan może wówczas udzielić odpustu zupełnego na godzinę śmierci.
Sakrament chorych można w życiu przyjmować wiele razy, nie jest on – jak wielu potocznie mówi – ostatnim namaszczeniem.


MAŁŻEŃSTWO

 1. Pierwsze spotkanie /narzeczeni umawiają się z kapłanem na odpowiadający termin/- 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu.
 2. Narzeczeni przynoszą:
  1. metrykę chrztu św. wydaną nie dawniej niż przed 3 miesiącami (metryka taka jest wydawana specjalnie na okoliczność ślubu w tej parafii, w której miał miejsce chrzest św.)
  2. dowód osobisty
  3. świadectwa z religii z ostatniej klasy szkoły średniej
  4. jeśli ślub cywilny miał miejsce wcześniej, należy przynieść do okazania dokument potwierdzający ów fakt
  5. Drugie spotkanie – najpóźniej tydzień przed ślubem narzeczeni przynoszą:
   1. zaświadczenie z nauk przedślubnych
   2. zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach
   3. specjalny dokument pobrany z Urzędu Stanu Cywilnego (w przypadku ślubu tzw. konkordatowego – są ważne trzy miesiące od daty wydania)

POGRZEB:

Termin ustalamy najpierw z księdzem – zgłaszamy w dowolnej porze. Następnie należy przynieść odpis aktu zgonu. Prawo do uroczystej formy pogrzebu mają ludzie wierzący, praktykujący, żyjący zgodnie z nauką Kościoła. W wypadku zmarłych w szpitalu przynosimy zaświadczenie o przyjęciu Sakramentów św. wystawionych przez kapelana szpitala.