Pierwszy kościół w Górze św. Jana Kliknij, aby powiększyć...powstał prawdopodobnie w okresie misji św. Cyryla i Metodego w I połowie X wieku (do I połowy XI wieku, odprawiano w nim nabożeństwa w obrządku słowiańskim). Jest wielce prawdopodobne, że kres pierwotnego kościoła w Górze św. Jana położyli Tatarzy (Mongołowie). Nie ma jednak pewności, w którym roku miało to miejsce, czy w 1241 czy może w 1287. Najnowsze hipotezy sugerują ten drugi rok.

Przez kolejne wieki na tym samym miejscu powstało jeszcze kilka kościołów drewnianych. Lokalizacja na szczycie 400-metrowej górki, pozwalała dostrzec je z odległych miejscowości. Ostatni z nich, wybudowany w XVI wieku, spłonął 15 listopada 1885 roku. Do dziś nie ustalono co było przyczyną tego pożaru.

Współczesna świątynia budowana była w latach 1907 - 1913 według projektu Wiktora Sikorskiego.Kliknij, aby powiększyć... Zainicjował ją szczególnie zasłużony dla parafii, o. Teodor Magiera OCist późniejszy opat w Szczyrzycu. Kościół murowany, z wieżą, w całości z cegły, na planie krzyża... poświęcono 28 września 1913 roku. Zbudowany w stylu neoromańskim z bocznymi ścianami udekorowanymi fryzami arkadowymi pseudoromańskimi. Pierwotnie budowla przykryta była blachą ocynkowaną, którą ostatecznie wymieniono na blachę miedzianą. Przy tej okazji wymieniano także wszystkie belki na nowe. Jako ciekawostkę, można nadmienić, że w niektórych starych elementach konstrukcji dachu, można było spotkać naboje karabinowe (prawdopodobnie pochodzące z broni niemieckich sił powietrznych, które podczas wojny ostrzeliwały polskie wioski).

Wieża kościoła maKliknij, aby powiększyć... wysokość 50 metrów, a na jej szczycie jest stalowy krzyż o długości 3 metrów. W dolnej części jest kwadratowa, górą przechodzi w ośmiobok. Najwyższa kondygnacja lekko nadwieszona na kroksztynach (przez jej okienka widać wspaniałą panoramę całej okolicy; podczas dobrych warunków atmosferycznych można dostrzec szczyty Tatr). Nieco niżej umieszczone są dzwony kościelne (kolejną ciekawostką jest fakt, iż dzwony te oraz sygnaturka są pozostałością po pochłoniętej przez pożar, poprzedniej świątyni; zostały wykonane z nieustalonego odlewu, prawdopodobnie w XVII wieku). W dolnej części fasady wieżowej - portal zamknięty półkoliście, ponad nim balkon o balustradzie kamiennej.

Wnętrze nakryte jest sklepieniami krzyżowymi.Kliknij, aby powiększyć... Odległość od posadzki do sklepienia wynosi około 10 metrów. Polichromia wewnętrzna, dekoracyjna wykonana została przez Łukasza Karwowskiego w 1947 roku, a następnie w roku 1974 przez Jana Litkę.

Ołtarz główny z 1936 roku, wykonany został w stylu neoromańsko - neogotyckim, przez rzeĽbiarza Franciszka Adamka i stolarza Joachima Ryncarza - w całości z drewna. W centralnej części ołtarza znajduje się obraz Chrztu Chrystusa w rzece Jordan (z około 1936 roku). Po bokach obrazu umieszczone są figury świętych apostołów Piotra i Pawła. W górnej części ołtarza jest półfigura Boga Ojca. Kliknij, aby powiększyć...Między nią a obrazem Chrztu, umieszczona jest gołębica - symbol Ducha Świętego. Układ tych trzech elementów ołtarza nawiązuje do chrześcijańskiego znaku krzyża: "W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego...".

Ołtarz, na którym jest sprawowana Eucharystia, podobnie jak i ambona, wykonane są z marmuru. Te elementy wnętrza prezbiterium zostały wprowadzone w czasach posoborowych, kiedy przyjęto sprawowanie mszy św. przez księży, twarzą do ludu. Wcześniej (przed Soborem Watykańskim II) mszę świętą sprawowano na ołtarzu przed tabernakulum (mensa), natomiast liturgia słowa, głoszona była z ambony (znajdującej się przy filarze). Zarówno przedsoborowy ołtarz jak i ambona, pochodzą z około 1925 roku.

W apsydach umieszczone są neoromańskie ołtarze boczne z 1925 roku. Po lewej stronie, od ołtarza głównego - ołtarz z figurą Matki Bożej Różańcowej, po prawej natomiast, ołtarz Serca Pana Jezusa. Po tej samej stonie co ołtarz Serce Jezusa, we wschodnio południowej apsydzie , znajduje się chrzcielnica. Wykonano ją w całości z kamienia w 1954 roku.

W 2013 roku parafia obchodziła stulecie istnienia obecnej świątyni. Podczas odpustu, 29 sierpnia 2013 roku uroczystościom jubileuszowym przewodniczył Biskup Andrzej Jeż. Kliknij aby obejrzeć fotorelację z tych niecodziennych obchodów.

"Dom na Górze" - artykuł z Tarnowksiego Gościa Niedzielnego