Kolędnicy Misyjni 28 grudnia 2017 r. zdj. Wojciech Węgrzyn