Uroczystość Przyjęcia Nowych Ministrantów 21 I 2018 r. – zdj. Jan Antkiewicz