Pielgrzymka do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach – 18 stycznia 2018 r.