…przebieg prac konserwatorskich Ołtarza – wyk. zdj. Ks. Proboszcz